Vážení klienti,
dříve než začnete srovnávat ceny jednotlivých autoškol, doporučujeme Vám přečíst si zajímavé informace o tom, že nízká cena autoškoly nebývá pro klienta výhrou:Triky levných autoškol.

Zde jsou umístěny ceníky autoškoly:  ceník  a  ceník ostatní pouze pro provozovnu v Třebíči s tím, že

  • studentům třebíčských středních škol poskytneme nyní akční novoroční slevu z ceny dle původního ceníku* na osobní vozidlo  (500,- Kč - platí do 1.3.2023).
  • akce "Přiveď kamaráda"  Vám i Vašemu kamarádovi/kamarádce přinese slevu 500,- Kč (slevu lze přičíst k akci  pro třebíčské střední školy)
  • studentům Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o., Střední škola Třebíč poskytujeme stálou slevu z platné ceny kurzu na osobní vozidlo tzv. prospěchovou slevu (informujte se u nás)

*Bližší informace o cenách Vám rádi sdělíme na našich telefonních číslech nebo při Vaší osobní návštěvě u nás.  
 
Poučení: Na základě platné právní úpravy je nezbytné, aby byl náš klient - spotřebitel jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informován o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V našem případě se jedná o Českou obchodní inspekci, jejíž kontakt uvádíme níže včetně odkazu na webové stránky. 
 
Případný spor lze také řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy vytvořené Evropskou komisí:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Možnost využít tohoto mimosoudního řešení je i v případě vzájemného sporu, který se nepodařilo urovnat napřímo (mezi spotřebitelem a námi).
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz